Vertel een vriend Print

Wat doet de GMR?

Wat doet de medezeggenschap?

In een organisatie zijn de mensen op de werkvloer diegenen, die het dichts bij de praktijk, de core-business of het eigenlijke product van de organisatie staan. Die mensen zijn ook het belangrijkste kapitaal van de organisatie.

Vanuit die gedachte is ooit de idee ontstaan om ook de werkvloer te laten meedenken over de koers die het bedrijf denkt te gaan varen. Dat leidde in bedrijven tot een ondernemingsraad, die bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van het personeel in de organisatie.
 
 
In het onderwijs zijn ook de ouders een belangrijke partner. Daarom bestaat de medezeggenschap  in het onderwijs uit een raad die bestaat uit ouders en personeel: de medezeggenschapsraad.
 
 
De medezeggenschapsorganen hebben wettelijke bevoegdheden om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die de directie (ook genoemd: het bevoegd gezag) van plan is te nemen. Voor de MR is dat de directeur, voor de GMR is dat de voorzitter van het College van Bestuur.
 
 
De Ondernemingsraden en de medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie in de organisatie. De directeur is niet de “baas” van de raad. 
 

De wettelijke bevoegdheden zijn een kader waar binnen gewerkt kan worden. Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk “mee kunnen zeggen” is de relatie tussen “bevoegd gezag” en medezeggenschap van immens belang. Samen iets bereiken, samen staan voor je organisatie kan alleen op basis van een goede verhouding.
Kijk ook eens op: http://www.infowms.nl/home/
 
 
 
Medezeggenschapsraad
      = medezeggenschap op schoolniveau
            = invloed op het beleid van de school
                        = zaken die op school en voor de school van belang zijn
                                   = personeel en ouders van de school
                                               = leden gekozen door het personeel en de ouders van de school

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
      = medezeggenschap op bovenschools-niveau
            = invloed op het beleid van Innovo
                        = zaken die op concernniveau en voor alle scholen van belang zijn
                                   = personeel en ouders van verschillende scholen
                                               = leden gekozen door de medezeggenschapraden van de scholen