Vertel een vriend Print

Medezeggenschap

Medezeggenschap binnen de stichting INNOVO
Sinds 1 januari 2007 wordt de medezeggenschap binnen de stichting INNOVO uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Deze is gebaseerd op de grondslag dat ouders en personeel samen inhoud en invulling geven aan de medezeggenschap. Op de scholen wordt dit vormgegeven door de medezeggenschapsraad (MR). Bovenschools ligt hier een taak voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).


Wat doet de GMR?
Wie is de GMR?
Mededelingen en nieuws
Downloads


Wilt u meer informatie neem dan contact op met Ton Verhiel, secretariaat.

email: gmr@innovo.nl  
Bezoekadres:
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC, Heerlen
Telefoon:
Dinsdag 9.00u 14.00u:     045 544 7144