Vertel een vriend Print

Raad van Toezicht

Stichting INNOVO heeft een Raad van Toezicht. Deze Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de taakuitvoering van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting bestuurde scholen. De Raad staat het College van Bestuur met advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de door haar bestuurde scholen. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad zijn transparantie en onafhankelijkheid.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit zeven personen. In de samenstelling is sprake van voldoende kennis en ervaring op juridisch, financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk, levensbeschouwelijk en onderwijskundig gebied.

Als uitgangspunt voor haar eigen functioneren conformeert de Raad van Toezicht zich aan de principes van het Policy Governance model van J. Carver.

De volgende personen maken deel uit van de Raad van Toezicht van INNOVO:

- De heer H.M.A. Dumont, voorzitter
- De heer L.C.M. van Wersch, lid
- Kapelaan drs. F.C.S. Beijk, lid
- De heer P. Vermeulen, lid
- De heer J.J.M. Mommers. lid 
- De heer O. Spee, lid
- Mevrouw H.H.M. Leenders, lid

Contact via het secretariaat van het College van Bestuur: 045-5447144 of via e-mail.