Gerelateerde pagina(s)
Vertel een vriend Print

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting.

Het College van Bestuur van INNOVO wordt gevormd door:

 • Drs. J.W.M.G. (Joan) van Zomeren, lid College van Bestuur - Curriculum Vitae
   

Taken College van Bestuur
Het College van Bestuur treedt namens de stichting op als werkgever van de medewerkers binnen de stichting. Het College van Bestuur is belast met de hiŽrarchische leiding binnen de stichting. De primaire taak van het College van Bestuur ligt op (het zorgdragen voor) het voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen, evalueren en toezien op de uitvoering van het beleid binnen de stichting.

Daarnaast is het College van Bestuur belast met:

 • aanstelling, de beoordeling en het ontslag van de directeuren en (de leiding van) het stafbureau;
 • de verdeling van budgetten;
 • de stroomlijning van processen (informatievoorziening (checks & balances), communicatie, besluitvorming, medezeggenschap);
 • de algehele coŲrdinatie van de beleidsontwikkeling op de diverse beleidsterreinen;
 • de afstemming tussen directies en een spiegel zijn voor de directies;
 • het overleg met de GMR en het DGO/bonden;
 • de dialoog met de samenleving;
 • het leveren van ondersteuning aan scholen op onder andere de terreinen: onderwijs, personeel, administratie, financiŽn, huisvesting en ICT via het stafbureau.

Toezicht op functioneren
Aangezien het College van Bestuur handelt als bevoegd gezag betekent dit dat het College van Bestuur eindverantwoordelijk is en volgens de onderwijswetten aangesproken kan worden op de resultaten van de organisatie. De verantwoording naar de Raad van Toezicht maakt een belangrijk onderdeel uit van de verantwoordingstaak van het College van Bestuur. De relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur is geregeld in het bestuursstatuut.