Vertel een vriend Print

Code voor goed besturen en goed leidinggeven

De Raad van Toezicht en College van Bestuur werken volgens de besturingsfilosofie van het policy governance model van Carver. Er is een vastgestelde code voor goed besturen en goed leidinggeven, die de leidraad vormt voor de samenwerking.
 
Sinds januari 2010 is er door de PO-raad een ‘code goed bestuur Primair onderwijs’ vastgesteld als leidraad voor goed bestuur. Ook INNOVO onderschrijft en volgt deze code. Met deze code wordt aangesloten op actuele inzichten in ‘goed bestuur’. Tevens is de code in overeenstemming met de begin 2010 aanvaarde wijzigingen in de WPO en WEC omtrent de scheiding van toezicht en bestuur en de verbetering van intern toezicht.

De code goed besturen is uitdrukkelijk niet alleen bedoeld voor bestuurders en managers, maar ook voor belanghebbenden binnen en buiten de school, zoals leerlingen en hun ouders, personeel werkzaam op de school, bestuurders en andere (educatieve) partners of belanghebbenden.

De integrale tekst van de code is hier te downloaden.