Vertel een vriend Print

Speerpunten

De visie en missie van INNOVO zijn uitgewerkt in een vijftal ‘speerpunten’, waarin de verschillende beleidsinitiatieven thematisch zijn geordend. Deze speerpunten zijn:
 1. Gedegen en vernieuwend onderwijs
  Versterking van het vraaggericht werken in elke school, op grond van het ontwikkelperspectief: “op maat voor elk kind”; waarmee ook de algemene onderwijskwaliteit van elke school wordt verbeterd.
   
 2. Bekwame professionals
  Versterking van de positie en competenties van de leerkracht en de ondersteuner als onderwijsinhoudelijk specialist.
   
 3. Duurzame organisatie
  Versterking van de sturing in het concern waarbij leerkrachten en directeuren gericht zijn op onderwijskundig, educatief ondernemerschap. De ondersteunende eenheden (stafbureau) en bestuur zijn gericht op adequate bedrijfsvoering en maatschappelijk ondernemerschap.
   
 4. Verbonden met omgeving
  Versterking van de relatie met ouders en ketenpartners door nauwere samenwerking, gericht op educatief partnerschap. Versterking van de mogelijkheid om kansen te benutten om zodoende groei door stimulering maatschappelijk ondernemerschap mogelijk te maken.
   
 5. Verbeterende kwaliteit
  Versterking van de innovatiekracht van elke medewerker (scholen en stafbureau), waardoor de dienstverlening aan leerlingen en ouders op een hoger niveau komt te liggen (‘verbeterende kwaliteit’).