Vertel een vriend Print

Kengetallen

Beknopt organisatieoverzicht:
- 51 basisscholen
- 2 scholen voor speciaal basisonderwijs
- 3 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs
- circa 11.000 leerlingen
- circa 1.200 medewerkers

Leerlingaantallen

 
INNOVO-scholen basisonderwiijs aantal leerlingen per 1-10-2013
bs Draaiende Wieken, Posterholt 300
bs Ummer Clumme, Klimmen 178
bs Bergop, Ubachsberg 107
bs St Franciscus, Bunde 454
bs Keuningshöfke, Koningsbosch 129
bs St. Theresia, Slenaken 37
bs het Avontuur, Buchten 157
bs St. Franciscus, Brunssum 195
Cortemich Brede School, Voerendaal 522
bs de Driesprong, Wahlwiller 64
St Joseph-School, Valkenburg 163
bs De Bolster, Nuth 328
bs Op de Top, Vijlen 96
bs de Wegwijzer, Heerlen 228
bs de Verrekijker, Amstenrade 265
bs De Spil, Bingelrade 84
bs St. Gertrudis, Jabeek 82
bs St. Servatius, Vaesrade 6
bs H Stefanus, Wijnandsrade 113
bs St. Dionysius, Schinnen 238
bs Vilt, Berg en Terblijt 84
bs Swentibold, Born 250
bs A Hermkes, Epen 46
bs St Antonius, Schin op Geul 69
bs Triangel, Linne 230
bs A gene Wienberg, Mechelen 130
bs Heilig Hart, Valkenburg 118
bs Windekind, Heerlen 284
bs de kleine Wereld, Vaals 186
bs Hulsberg, Hulsberg 267
bs Klavertje Vier, Eys 99
bs de Plenkert, Valkenburg 203
bs op 't Hwagveld, Meerssen 148
bs Sint Theresia, Ransdaal 90
Sint Gerlachus, Valkenburg 67
bs 't Kirkeveldsje, Schimmert 284
bs de Gansbeek, Meerssen 280
bs de Triangel, Ulestraten 221
bs Ondersteboven, Geulle/Moorveld 95
bs de Lindegaerd, Rothem 115
bs de Triangel, Gulpen 269
bs St. Franciscus-Reijmerstok 47
bs St. Martinus, Heerlen 292
bs St. Tarcisius, Heerlen 544
bs de Windwijzer, Heerlen 248
bs Broederschool, Heerlen 155
bs Eikenderveld, Heerlen 104
bs de Horizon, Heerlen 317
bs St. Paulus, Heerlen 84
bs de Schakel, Heerlen 279
bs 't Pannesjop, Heerlen 156
subtotaal basisonderwijs 9507


INNOVO-scholen speciaal (basis)onderwijs
 
SO/VSO Mgr. Hanssenschool, Hoensbroek 378
SBO St. Bernardus, Gulpen 161
SO/VSOCatharinaschool, Heerlen 190
SBO de Griffel, Heerlen 186
SO/VSO de Zonnewijzer, Heerlen 438
Subtotaal speciaal (basis)onderwijs 1.353


Totaal INNOVO-scholen


10.860


Personele kengetallen


INNOVO heeft een relatief 'oud' personeelsbestand. Meer dan 34% van onze medewerkers zijn ouder dan 55 jaar.

Functieverdeling en leeftijdsopbouw per 1-8-2011Grafiek 1: Functieverdeling en leeftijdsopbouw per 1-8-2011


De man-vrouw verhouding in het onderwijs wordt in zijn algemeenheid steeds schever. Inmiddels is 71% van de INNOVO mederwerkers vrouw.

Personeelsverdeling man-vrouw per 1-8-2011

Grafiek 2: Personeelsverdeling man-vrouw per 1-8-2011Het aantal formatieplaatsen per 1-8-2011 betrof 996 fte. Het aantal medewerkers op die datum betrof 1.229 personen.


INNOVO besteedt veel aandacht aan het behalen van de functiemix quota van het functiebouwwerk. Bij de invoering van de functiemix is gekozen voor de specialisaties taal, rekenen en gedrag. Later zijn hier nog de specialisaties remedial teaching, het jonge kind, coaching en begeleiding en hoogbegaafdheid bijgekomen. Het aantal functiemix benoemingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs liggen op schema.
 
 Quota functiemix 2010-2011  Basisonderwijs  Speciaal (basis)onderwijs
 Quota fte op 1-8-2011  97,2 10,4
 gerealiseerd  108,1  10,1
 Quota fte op 1-8-2012  132,8  10,5Verzuimcijfers


Het voortschrijdend verzuimpercentage binnen INNOVO bedroeg eind 2011 6,7%. Hierin zijn ook de langdurig zieken opgenomen. Dit percentage ligt boven het referentieverzuimpercentage van het basisonderwijs in Nederland van 6,0%. Voor het speciaal onderwijs is dit landelijk gemiddelde 6,7%.

Voortschrijdend verzuim van 08-2009 t/m 12-2011
Grafiek 3: Voortschrijdend verzuim vanaf augustus 2009 t/m december 2011Onderwijsresultaten


De eindopbrengsten op de CITO eindtoets 2010 en 2011 laten in vergelijking met de voorgaande 2 jaren zien dat het percentage scholen < ondergrens sterk is afgenomen tot 9,3%. Het percentage scholen > bovengrens is daarentegen sterk toegenomen.
 
  O=onvoldoende
< ondergrens GLG
 V=voldoende
= of > ondergrens GLG en
< bovengrens GLG
 G=goed
= of > bovengrens GLG
 2011: N=54    5 = 9,3%  26 = 48,1%  23 = 42,6%
 2010: N=54    5 = 9,3%  23 = 42,6%  26 = 48,1%
 2009: N=54  21 = 38,9%  21 = 38,9%  12 = 22,2%
 2008: N=54  13 = 24,1%  23 = 42,6%  18 = 33,3%Ontwikkeling CITO eindtoets resultaten

Grafiek 4: Ontwikkeling CITO eindtoets resultaten