Vertel een vriend Print

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan.

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 

De invoering van passend onderwijs betekent dat:

Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, in het speciaal onderwijs; 
Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat;
De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

Wilt u meer weten over Passend onderwijs in de regio Zuid-Limburg waaronder onze INNOVO-scholen?

Klik dan op de volgende link: http://www.passendonderwijszuid.nl/